Aktuális
Naptár
 
  Magunkról
Elérhetőségeink
• Adatkezelési tájékoztató
 
  Természetgyógyász
  képzés
• Választható szakok
• Alternatív mozgás és
masszázsterápia
• Fülakupunktúrás
addiktológus képzés
• Fitoterápia

  Grafológus Tanácsadó
  képzés
  Spirituális Életvezetési
  Terapeuta képzés

  Esti iskolai képzések
• Általános ismertető
 
Gyógynövényismeret tanf.
Kronobiológia tanfolyam
Tarot alaptanfolyam
 
  Egyéb képzések
• Transzlégzés tanfolyam

  Rendezvényeink
Tibeti hangtál meditáció
 
  Kezeléseink
Elektroszmogmérés
 
  Érdekességek
 
 
  Galéria
Életképek
Videók
 
  Áraink
 
Spirituális életvezetési terapeuta képzés Győr


SPIRITUÁLIS ÉLETVEZETÉSI TERAPEUTA
KÉPZÉS

II. MODUL

Kezdési időpont - 2019. január 12-13.

Egészségügyi dolgozók és természetgyógyász végzettséggel rendelkezők részére 20 % kedvezményt biztosítunk!

A spiritualitás – meggyőződésünk szerint – nem szeánszokról, jövendőmondásról szól. Nem is vallási mozgalom, vagy hit, amelyet gyakorolva az ember megnyugvást találhat.
A spirituális élet nem más, mint maga az ÉLET, hiszen a szellem, a lélek és a test hármas egysége alkotja az embert. Napjaink tanítása az anyagról – az anyagiasságról – szól, mellőzve mindent, ami belső világunkkal, lelkünkkel foglalkozik. Pedig ma már azt is tudjunk, hogy betegségeink jelentős részében lelki gondjaink jelennek meg kiváltó okként, és mégsem foglalkozunk eleget szellemünkkel és lelkünkkel, csupán testünknek szentelünk figyelmet.
A spirituális életvezetési terapeuta tanfolyam célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik birtokába kerülnek azon alapvető tudásnak, amellyel a testi valóságon túlmutatva képessé válnak a szellem, a lélek, az IGAZ EMBER felismerésére, meghallgatására és segítésére.

Célunk elérése érdekében olyan tematikát állítottunk össze, ami a gyakorlati ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt, amelyet nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink tolmácsolásában sajátíthatnak el hallgatóink.
A képzés megújult tartalommal, rövidebb időtartamban, 7 hétvégi (szombat-vasárnap), összesen 105 (+4 óra vizsga)  órás elfoglaltsággal járó tanfolyam.

A minőségi, hatékony gyakorlati tudás megszerzése érdekében a tanfolyami létszám max. 10 fő.

Oklevél:
A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók „Spirituális Életvezetési Tanácsadó” megnevezésű kétnyelvű (angol-magyar) oklevelet kapnak.
Az oklevél tanúsítja, hogy tulajdonosa pszichésen egészséges emberekkel probléma-, illetve konfliktusfeltáró és megoldó céllal tanácsadást folytathat.
A jelenlegi jogszabályok alapján a tanfolyamot végzett hallgatók a 960901 szakmai szám alatt, „M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás” megnevezéssel folytathat hivatalos tanácsadói tevékenységet, illetve vállalkozói igazolványt válthat ki.

A Spirituális életvezetési terapeuta tanfolyamot ajánljuk mindazoknak:

- akik szeretnék megérteni, mi vezérli az emberek gondolkodását és viselkedését
- akik szeretnének másokon segíteni
- akik munkájuk során emberekkel foglalkoznak és hatékonyabb támogatást akarnak nyújtani
- akik szeretnék mélyebben megismerni az emberi lélek működését.

A képzés kezdési időpontja: 2019. január 12-13. (szombat-vasárnapi napokon)
A képzés helyszíne: METAMORF SZIGET - Személyiségfejlesztő és Egészségmegőrző Központ (Győr, Jereváni u. 42.)
Részvételi díj: 119 000 Ft, amely fizethető egy összegben vagy részletekben is + 10 000 Ft vizsgadíj

előleg:
  10 000 Ft /tanfolyamra jelentkezéskor/
1. részlet:
  25 000 Ft /2019. január 12-én/
2. részlet:
  28 000 Ft /2019. február 16-án/
3. részlet:
  28 000 Ft /2019. március 30-án/
4. részlet:
  28 000 Ft /2019. május 4-én/
vizsgadíj:
  10 000 Ft /2019. június 15-én/

Egészségügyi dolgozóknak és természetgyógyász végzettséggel rendelkezőknek 20 % kedvezményt biztosítunk!

A tanfolyamra történt jelentkezést követően 10 000 Ft előleg befizetése (átutalása) kötelező!
Az előleg természetesen beszámít a tanfolyam díjába. Az előleg befizetésével véglegesedik a tanfolyamra történő jelentkezés.

/A befizetett tanfolyami előleget a hallgató lemondása esetén nem áll módunkban visszafizetni. Azonban, ha a képző intézmény áll el a tanfolyam lebonyolításától, a befizetett teljes előleg visszatérítésre kerül./

 

  TERVEZETT OKTATÁSI NAPOK

  2019. január 12.
  I Ching - A változások könyve, avagy út a legmélyebb önismerethez
  2019. január 13.
  Színes világ - Bevezetés a színterápiába
  2019. február 16-17.
  Gyermek- és felnőtt rajzelemzés (2 nap)
  2019. március 9.
  Szimbológiai alapismeretek
  2019. március 10.
  Transzlégzés (légzésterápia)
  2019. március 30-31. A Tarot kártya és mindennapi alkalmazásának alapjai
  2019. április 13-14.
  Konfliktushelyzetek és megoldási lehetőségek (pszichológia hétvége)
  2019. május 4.
  Filozófia- és vallási alapismeretek
  2019. május 5.
  Relaxációs és meditációs technikák
  2019. május 25.
  Stresszoldó technikák - Metamorf masszázs
  2019. május 26.
  Protokoll és kommunikáció (személyiség a viselkedés tükrében)
  2019. június 15.
  Írásbeli-gyakorlati vizsga

   

  TANFOLYAMI TEMATIKA RÉSZLETES LEÍRÁSA

   

  - I Ching - A változások könyve, avagy út a legmélyebb önismerethez
  /1 nap/
    A I Ching – vagy más néven Ji-king – Müller Péter: Jóskönyv című műve nyomán lett ismert Magyarországon, és a legtöbben úgy gondolnak rá, mint egy jóslási eszközre. Azonban a Változások könyve nem jövendőt mond, hanem segítséget nyújt a kérdező gondjainak megoldásához. Az egynapos ismertető során a résztvevők megismerkednek az ősjelek jelentéstartalmával, a 64 Jel (trigram) felépítésével és értelmezésével.  

  - Színes világ - Bevezetés a színterápiába
  /1 nap/
    A különböző színek a fényhez hasonlóan negatív vagy pozitív hatással lehetnek a szervezetünkre, közérzetünkre, hangulatunkra. Csupán ismerni kell, hogy milyen területeken, testünk mely pontján vagy éppen melyik tünet, betegség esetén alkalmazhatjuk egyiket-másikat. Ezen a napon a színek szimbolikus jelentéstartalmával, azok hétköznapi alkalmazásával ismerkednek meg a tanfolyam résztvevői.  

  - Gyermek- és felnőtt rajzelemzés
  /2 nap/
    A rajz, hasonlóan az íráshoz, egyedi produktuma az embernek. Árulkodik készítőjének hangulatáról, szociális kapcsolatairól, a világban való elhelyezkedéséről ugyanúgy, mint a környezetéről alkotott gondolatairól, nézeteiről, stb. A kétnapos oktatási hétvégén a tanfolyam hallgatói megismerkednek a rajzelemzés alapvető fogásaival, és képessé válnak néhány egyszerűen alkalmazható rajzteszt elemzésére amellett, hogy megismerkednek saját rajzaikon keresztül addig még önmaguk előtt is rejtett oldalukkal.  

  - Konfliktushelyzetek és megoldási lehetőségek (pszichológia hétvége) 
  /2 nap/
    Konfliktusok szövik át életünket, és megoldásuk a legtöbb ember számára nagy kihívást jelent. A kétnapos, pszichológus által vezetett foglalkozáson a résztvevők különböző teszteken, játékos feladatokon, csoportos gyakorlatokon keresztül tapasztalják meg a konfliktushelyzetek lelki tényezőit, hogy aztán a problémás helyzetek elemzése által megerősödve képessé váljanak saját és mások segítségére is lenni.  

  - Szimbológiai alapismeretek
  /1 nap/
    A szimbólumok a legtöbb ember számára jelentéktelenek, észrevétlenek, de mégis életünk elválaszthatatlan részei, nyakláncon, gyűrűn, karkötőn, ruháinkon is hordjuk őket. Ősidők óta létezik és alkalmazzák a jelekkel, geometriai ábrákkal való gyógyítást. Az oktatási napon a hallgatók elsajátítják az egyszerű geometriai szimbolikus értelmezésén túl, a bonyolultabb, a mindennapi életben használatos jelek (pl.: jin-jang, lótuszvirág, szvasztika, stb.) mellett a gyógyításra használható szimbólumok megjelenési formáit is.  

  - Filozófia- és vallási alapismeretek
  /1 nap/
    A vallás és filozófia évezredek óta kísérik az embert földi útján. Más és más részekre helyezve a hangsúlyt próbálnak magyarázatot találni az élet rejtett oldalaira, és erkölcsi szabályokat alkotva meghatározza viselkedésünket, kultúránkat. Az egynapos oktatás során a hallgatók betekintést kapnak az alapvető vallási és filozófiai irányzatok működésébe, és a 21. század hajnalán élő hétköznapi emberre gyakorolt hatásukra, melek megértése elválaszthatatlan része a tanácsadói munkának.  

  - Transzlégzés (légzésterápia)
  /1 nap/
    A transzlégzés vagy holotrop légzés a személyiség problémáinak feloldására és spirituális élmények elérésére használt módszer, amely lelki sérülések, gátlások, félelmek és fixációk feldolgozásával juttatja el átélőit mélyebb önvalójuk megtapasztalásához. Az egynapos tréning során a hallgatók szakmailag felkészült oktató irányítása mellett a légzés megfelelő ritmikus változtatásának segítségével tapasztalják meg ezt a csodálatos módszert.  

  - Relaxációs és meditációs technikák
  /1 nap/
    Manapság a meditáció divattá vált, azonban csak kevesek tudják igazán megélni ennek a stresszoldó módszernek a jótékony hatásait. Az egynapos oktatáson a résztvevők elméleti és gyakorlati feladatok segítségével ismerik meg a koncentráció – relaxáció – meditáció útját, a módszer alapjait, technikai kivitelezésének lehetőségeit, előnyei és hátrányait.  

  - A Tarot kártya és mindennapi alkalmazásának alapjai
  /2 nap/
    A Tarot kártya a legtöbb ember számára csupán egy játék, ami jóslásra szolgál. A valóság azonban teljesen más, hiszen a Tarot – hasonlóan a I Ching-hez – nem jövendőmondásra szolgáló eszköz, hanem abban segít, hogy megértsük miért vagyunk abban a helyzetben, amelybe az élet sodort, és segít megtalálni, hogy milyen megoldási lehetőségek állnak előttünk, és milyen kiaknázatlan erőforrásra támaszkodva tudjuk az előttünk álló akadályokat leküzdeni. A kétnapos oktatáson a hallgatók megismerkednek a Rider-Wait Tarot nagy arkánum lapjainak jelentésével, valamint az alapvető kirakási módok értelmezésével.  

  - Stresszoldó technikák - Metamorf masszázs
  /1 nap/
    A metamorf masszázs egy speciális lelki blokkoldó technika, ami a gerinc reflex pontjait kezeli a talpon, a kézen és a fejen. A gerinccsatornában futnak az idegek, melyek a különböző impulzusokat az idegrendszerbe, ill. a nyúltagyba szállítják. Itt található a vegetatív idegrendszer központja és a rejtélyes tudattalan székhelye is. Minden lelki sérülés, megrázkódtatás, fájdalom ide kerül, és itt raktározódik el. Ezek a lelki blokkok akadályozzák az energiaáramlást, ezáltal bizonyos területeken energiazavarok alakulhatnak ki, különböző testi és lelki panaszokat okozva. Az egynapos foglalkozás során a résztvevők mind kezelőként, mind páciensként megtanulják, illetve megtapasztalják e technika csodálatos hatását, és begyakorolva módszert, képessé válnak másokon való alkalmazására.  

  - Protokoll és kommunikáció (személyiség a viselkedés tükrében)
  /1 nap/
    C. G. Jung tanítványai mesterük elméleteit és tanításait felhasználva alkották meg az ún. Jungi-Tarot kártyát, ami egy 36 lapból álló, a személyiség működésének megismerését szolgáló kártya. Az oktatási nap során a hallgatók megismerkednek a 36 kártya jelentéstartalmával, és azok hétköznapi életben történő alkalmazásának, illetve a különböző viselkedési formák értelmezésének módjával és mélyebb összefüggéseivel, hogy aztán mindennapi tevékenységük során segítse az emberi viselkedés mögött rejlő motivációk felismerésében.  

   

   

Bővebb információ és jelentkezés:
 

Telefon: +36-20/9732-971
Email: info@metamorfsziget.hu
facebook/metamorfsziget

 

 
 

 

 

   
©copyright www.metamorfsziget.hu ¡ Kérdése, véleménye van? Kérem, írja meg: info (kukac) metamorfsziget (pont) hu